Organizacje

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci

Warszawa, Polska

ul. Pasteura 7, 02-093

tel.: +48 22 848 24 68
email: fundusz@fundusz.org
www: http://www.fundusz.org

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci jest stowarzyszeniem zrzeszającym naukowców, lekarzy, psychologów, pedagogów, artystów i studentów.
Co roku dla wybitnie zdolnych dzieci z całej Polski organizuje:
* specjalistyczne warsztaty badawcze,
* wielodyscyplinarne obozy naukowe,
* koncerty, wystawy, seminaria, spotkania,
* staże w najlepszych instytutach polskich uniwersytetów i placówkach Polskiej Akademii Nauk oraz zagranicznych uczelniach.


stopka strony