ODKRYCIA - polska edycja Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców EUCYS (European Union Contest for Young Scientists)


Konkurs prac z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych.

Kto może się zgłosić:
- zespoły liczące nie więcej niż 3 autorów;
- wszyscy autorzy powinni mieć 14-21 lat;
- żaden z autorów prac wybranych do międzynarodowych finałów Konkursu nie może w czasie ich trwania mieć zaliczonego więcej niż jednego semestru studiów (pierwszego semestru pierwszego roku).

Zasady konkursu:

  • przed przystąpieniem proszę zapoznać się z Regulaminem konkursu
  • do Polskich Eliminacji można zgłaszać wyłącznie prace nagrodzone lub wyróżnione w konkursie ogólnopolskim, a w przypadku konkursów wieloetapowych - tylko w etapie najwyższym lub prace mające rekomendację pracownika naukowego ze stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego
  • finały Polskiej Edycji Konkursu, podczas których Jury dokona m.in. wyboru prac, które będą zgłoszone do międzynarodowych finałów Konkursu, zostaną przeprowadzone wiosną 2023 r. Autorzy prac wybranych do reprezentowania Polski będą zobowiązani do przygotowania wersji pracy w języku angielskim w formie wymaganej przez Komisję Europejską. 

Nagroda:
Nagrodą jest udział w finałach europejskich w Brukseli. Na etapie europejskim międzynarodowe jury przyznaje nagrody pieniężne:
- trzy pierwsze, równorzędne nagrody po 7000 euro,
- trzy drugie, równorzędne po 5000 euro,
- trzy trzecie, równorzędne po 3500 euro.
Nagrodą specjalną będzie pobyt w czołowych europejskich placówkach badawczych, a także na międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym na uroczystości wręczenia Nagród Nobla w Sztokholmie.
Na etapie polskich eliminacji przewidziane są nagrody dla finalistów, w tym - indeksy najlepszych uczelni dla wszystkich laureatów (zwykle Jury nagradza 9 projektów, z czego 3 najlepsze zgłaszane są do finału).

Więcej informacji 

#konkursy #badania #naukowcy

stopka strony