ODKRYCIA - polska edycja Konkursu Unii Europejskiej dla Młodych Naukowców EUCYS (European Union Contest for Young Scientists)


Konkurs prac z dziedziny nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych i ekonomicznych.

Kto może się zgłosić:
- zespoły liczące nie więcej niż 3 autorów;
- wszyscy autorzy powinni mieć 14-21 lat;
- żaden z autorów prac wybranych do międzynarodowych finałów Konkursu nie może w czasie ich trwania mieć zaliczonego więcej niż jednego semestru studiów (pierwszego semestru pierwszego roku).

Zasady konkursu:

  • przed przystąpieniem proszę zapoznać się z Regulaminem konkursu
  • do Polskich Eliminacji można zgłaszać wyłącznie prace nagrodzone lub wyróżnione w konkursie ogólnopolskim, a w przypadku konkursów wieloetapowych - tylko w etapie najwyższym lub prace mające rekomendację pracownika naukowego ze stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego
  • finały Polskiej Edycji Konkursu, podczas których Jury dokona m.in. wyboru prac, które będą zgłoszone do międzynarodowych finałów Konkursu, zostaną przeprowadzone w kwietniu 2024 r. Autorzy prac wybranych do reprezentowania Polski będą zobowiązani do przygotowania wersji pracy w języku angielskim w formie wymaganej przez Komisję Europejską.

Nagroda:
Nagrodą jest udział w finałach europejskich w Brukseli. Na etapie europejskim międzynarodowe jury przyznaje nagrody pieniężne:
- trzy pierwsze, równorzędne nagrody po 7000 euro,
- trzy drugie, równorzędne po 5000 euro,
- trzy trzecie, równorzędne po 3500 euro.
Nagrodą specjalną będzie pobyt w czołowych europejskich placówkach badawczych, a także na międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym na uroczystości wręczenia Nagród Nobla w Sztokholmie.
Na etapie polskich eliminacji przewidziane są nagrody dla finalistów, w tym - indeksy najlepszych uczelni dla wszystkich laureatów (zwykle Jury nagradza 9 projektów, z czego 3 najlepsze zgłaszane są do finału).
 

 

#konkursy #badania #naukowcy

stopka strony