Organizacje

Fundusze Norweskie i Fundusze EOG

Brussels, Belgia

12-16 Rue Joseph II, 1000

tel.: +32 (0) 2 286 1701
email: info-fmo@efta.int
www: http://www.eeagrants.org/

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy (tzw. Fundusze norweskie i Fundusze EOG) 2014-2021 są przeznaczone na wsparcie działalności organizacji społecznych. Celem Funduszu jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem.
stopka strony