Organizacje

Ministerstwo Obrony Narodowej

Warszawa, Polska

Al. Niepodległości 218, 00-911

tel.: +48 22 6 280 031
www: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa

Ministerstwo Obrony Narodowej kieruje działem administracji rządowej, obroną narodową oraz jest organem, za którego pośrednictwem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje w czasie pokoju zwierzchnictwo  nad Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.


stopka strony