Organizacje

Niemiecka Fundacja Federalna Środowisko (Deutsche Bundesstiftung Umwelt)

Osnabrück, Niemcy

An der Bornau 2, 49090

tel.: +49 541 96330
email: info@dbu.de
www: https://www.dbu.de/

Oprócz klasycznej działalności dotacyjnej fundacja Deutsche Bundesstiftung Umwelt realizuje w Europie Środkowej program stypendialny. Program ten opiera się na założeniu, że w Europie Środkowej i Wschodniej leży ogromny potencjał odciążenia środowiska oraz bogate zasoby przyrodnicze dla realizacji ochrony środowiska w europejskim wymiarze. Ponieważ wysoko wykwalifikowani i mocno zmotywowani młodzi naukowcy postrzegani są jako przyszli decydenci, Niemcy mogą odegrać ważną rolę przy przekazie wiedzy potrzebnej im do kształtowania koniecznych działań w ochronie środowiska naturalnego i ochrony przyrody w ich rodzimych krajach. Fundacja DBU wychodzi z założenia, że nowe kraje członkowskie Unii Europejskiej mają szczególny deficyt w zakresie zintegrowanej ochrony środowiska w procesach produkcyjnych i dlatego sensowna jest orientacja na niemieckie standardy i na rozwinięte w Niemczech technologie ochrony środowiska. Ważnym celem tego programu wymiany z Europą Środkową i Wschodnią jest, aby przy pomocy tych młodych naukowców nawiązywać kontakty ponad granicami i znosić bariery.


stopka strony