Organizacje

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Warszawa, Polska

ul.Korotyńskiego 13, 02-121

tel.: (22) 824 25 01
email: pogotowie@niebieskalinia.pl
www: http://www.niebieskalinia.pl

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa jako placówka Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i realizuje zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach Pogotowia istnieje ogólnopolska poradnia mailowa i telefoniczna, ośrodek dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, można uzyskać pomoc psychologiczną i prawną. Pogotowie prowadzi działania szkoleniowe i doradcze dla organizacji państwowych (m. in. Ministerstwa, Policja) oraz dla osób prywatnych. Wydaje pismo "Niebieska Linia".

stopka strony