Organizacje

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju

New York, Stany Zjednoczone Ameryki

Plaza New York, 10017


email: UNDP-newsroom@undp.org
www: http://www.undp.org

UNDP działa w około 170 krajach i terytoriach, pomagając w eliminacji ubóstwa oraz zmniejszeniu nierówności i wykluczenia. Pomagamy krajom w opracowywaniu polityk, umiejętności przywódczych, zdolności partnerskich, zdolności instytucjonalnych i budowania odporności w celu utrzymania wyników rozwoju.
 


stopka strony