Organizacje

Rada Europy - Europejskie Centrum Języków Nowożytnych

Graz, Australia

Nikolaiplatz 4, 8020

tel.: +43-316 32 35 54
email: information@ecml.at
www: www.ecml.at

       Celami strategicznymi ECML jest pomoc państwom członkowskim we wdrażaniu skutecznych polityk nauczania języków    poprzez:

  •        koncentrowanie się na praktyce uczenia się i nauczania języków
  •       promowanie dialogu i wymiany między osobami aktywnymi w terenie
  •       wspieranie sieci związanych z programem i projektów badawczych