Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML)


Rekrutację praktykantów ECML prowadzi dwa razy w roku. Praktyki trwają od 3 do 6 miesięcy. ECML funduje też stypendia – ale nie więcej niż 3 na rok...

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) dwa razy do roku prowadzi nabór na płatne praktyki.

Głównym celem ECML, będącego organem Rady Europy, jest działanie na rzecz wdrożenia polityki językowej i promocji innowacyjnych metod nauczania języków nowożytnych.

Obszar praktyk
Praktykanci będą wykonywać specyficzne zadania w ramach określonych obszarów. Proponowane są cztery rodzaje praktyk:

· Specjalizacja internetowa - strony internetowe

· Specjalizacja programowanie i logistyka.

· Specjalizacja dokumentacyjna

· Specjalizacja finansowa i administracyjna - Administracja

We wszystkich czterech wypadkach, kandydaci powinni posiadać umiejętność pracy w zespole, wykazać się elastycznością i zainteresowaniem działalnością ECML.

Wynagrodzenie
Praktykanci dostają miesięczne uposażenie w wysokości 720 euro.

Kto może aplikować
Kandydaci na praktykantów powinni być absolwentami studiów wyższych, kończącymi co najmniej pierwszy cykl kształcenia. Powinni znać języki obce (angielski, francuski i, jeśli to możliwe, posiadać podstawową znajomość języka niemieckiego).

Więcej informacji na stronie koordynatora.

stopka strony