Organizacje

Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży

Strasbourg Cedex, Francja

Avenue de l'Europe, F67075

tel.: +33 (0)3 88 41 20 00
www: http://www.coe.int/Youth/

Departament opracowuje wytyczne, programy i instrumenty prawne dotyczące rozwoju spójnych i skutecznych polityk dotyczących młodzieży na poziomie lokalnym, krajowym i europejskim.

Zapewnia finansowanie i wsparcie edukacyjne dla międzynarodowych działań młodzieżowych mających na celu promowanie obywatelstwa młodzieży, mobilności młodzieży oraz wartości praw człowieka, demokracji i pluralizmu kulturowego. Ma na celu gromadzenie i rozpowszechnianie wiedzy specjalistycznej i wiedzy na temat sytuacji życiowych, aspiracji i sposobów wyrażania opinii młodych Europejczyków.


stopka strony