Organizacje

Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin

Warszawa,

Kwitnącej Łąki 2B, 02-971

tel.: +48695128333
email: warszawafryderykchopin@rotary.org.pl
www: http://rotaryfryderykchopin.org.pl

Klub, który nosi zaszczytne imię jednego z najwybitniejszych Polaków – Fryderyka Chopina – powstał 20 stycznia 2015 roku. 

Wspiera:

- edukację i rozwój młodych osób (wymiana, stypendia),

- walkę z wykluczeniem społecznym (wolontariat, wsparcie rzeczowe i finansowe),

- rozwój kulturalny (wymiana muzyków).

stopka strony