Organizacje

Rotary Club Warszawa Fryderyk Chopin

Warszawa, Polska

ul. Kwitnącej Łąki 2B, 02-971

tel.: +48695128333
email: warszawafryderykchopin@rotary.org.pl
www: http://rotaryfryderykchopin.org.pl

Klub, który nosi zaszczytne imię jednego z najwybitniejszych Polaków – Fryderyka Chopina – powstał 20 stycznia 2015 roku. Wspiera edukację i rozwój młodych osób (wymiana, stypendia), walkę z wykluczeniem społecznym (wolontariat, wsparcie rzeczowe i finansowe) oraz rozwój kulturalny (wymiana muzyków).


stopka strony