Organizacje

Siostry Kanosjanki

Wierzchosławice, Polska

Gosławice 102, 33-122

tel.: (14) 675 21 33
email: kanosjanki.domrek@onet.pl
www: http://www.kanosjanki.org.pl/

Zgromadzenie Sióstr św. Magdaleny z Kanossy prowadzi program wolontariatu misyjnego. W Domu Rekolekcyjnym odbywają się:
- Sesje weekendowe – dni skupienia dla wszystkich;
- Dni formacyjne dla kapłanów – w ramach formacji stałej (organizowane przez diecezję);
- Rekolekcje i spotkania dla zorganizowanych grup z zewnątrz;
- Możliwość indywidualnych rekolekcji i dni skupienia dla osób konsekrowanych i kapłanów;


stopka strony