Organizacje

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU

Kraków, Polska

ul. J. Kasprowicza 9a/1, 31-523

tel.: (+48-12) 411 05 24
email: plineu@plineu.org
www: http://www.plineu.org

Stowarzyszenie wspiera inicjatywy koncentrujące się wokół idei Work Life Balance.  Nawiązuje współpracę z pracodawcami, instytucjami rynku pracy i ekspertami różnych dziedzin.

Działa na rzecz grup doświadczających dyskryminacji i zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie kobiet. Upowszechnia partnerski model rodziny, promuje aktywność kobiet w sferze publicznej i społecznej. Dąży do różnorodności oraz wdrażania rozwiązań na szczeblu administracji, które mają wpływ na aktywizację i reaktywizację zawodową kobiet.


stopka strony