Organizacje

Stowarzyszenie Ekologiczno-Artystyczne "Ręką Dzieło"

Jonkowo, Polska

Godki 21, 11-042

tel.: 89 512 90 83
email: dobremiasto@gmail.com

Stowarzyszenie promuje regionalną twórczość, zajmuje się ochroną środowiska, działa na rzecz integracji społecznej oraz przeciwko bezrobociu i patologii spowodowanej ubóstwem.

Od 1997r. stowarzyszenie organizuje wystawy "Ręką Dzieło" oraz Letnie Jarmarki Sztuki w Jonkowie i Dobrym Mieście, na których lokalni twórcy prezentują swoje dzieła. Ręką Dzieło prowadzi także warsztaty plastyczne dla dzieci.

stopka strony