Organizacje

Stowarzyszenie im. Stanisława Wyspiańskiego

Kraków,

Plac Świętego Ducha 1, 31-023


email: kontakt@stypendiumwyspianskiego.pl
www: https://stypendiumwyspianskiego.pl/

Stowarzyszenie im. Stanisława Wyspiańskiego powstało jako przejaw głębokiego przekonania członków-założycieli, że młodzi, utalentowani ludzie zasługują na większą uwagę świata oraz na wsparcie ich rozwoju.

W ramach działalności Stowarzyszenie stawia sobie 3 strategiczne cele:

  1. Poprawa jakości edukacji młodzieży wkraczającej w dorosłość oraz wsparcie ich rozwoju osobistego.
  2. Podniesienie poziomu kapitału społecznego oraz zaangażowania młodych ludzi w inicjatywy i projekty w przestrzeni społecznej.
  3. Zbudowanie świadomości przywództwa oraz permanentna poprawa jego jakości wśród młodych ludzi.

Stowarzyszenie ma być miejscem tworzenia idei, intelektualnego dyskursu, a także istotnym ośrodkiem wpływu na opinie publiczna w sferze edukacji i rozwoju młodych ludzi.


stopka strony