Organizacje

Stowarzyszenie "Jeden Świat", Service Civil International Polska

Poznań, Polska

Dmowskiego 35/5, 60-222

tel.: (61) 84-84-336
email: biuro@poland.sci.ngo
www: https://poland.sci.ngo/

Stowarzyszenie „Jeden Świat” jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI). Misją Stowarzyszenia jest promowanie idei pokoju oraz porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz programy edukacyjne. 

Celami Stowarzyszenia są: rozwijanie działalności wolontariackiej mającej na celu promowanie pokoju i tolerancji, rozwijanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy ludźmi z różnych krajów, nacji, kultur i wyznań, udzielanie moralnego i praktycznego poparcia osobom i grupom, które pracują z ludźmi upośledzonymi fizycznie i psychicznie, a także z ludźmi, którzy nie mogą odnaleźć swojego miejsca w społeczeństwie. Organizacja posiada akredytację do realizacji projektów wolontariatu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.


stopka strony