Organizacje

Stowarzyszenie "Jeden Świat", Service Civil International Polska

Poznań, Polska

ul. Sienkiewicza 7/Reja 1, 60-820

tel.: (61) 84-84-336
email: poznan@eurodesk.eu
www: http://www.jedenswiat.org.pl

Stowarzyszenie „Jeden Świat” działa w Poznaniu od 1994 r. i jest polskim oddziałem międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI). 
Misją Stowarzyszenia jest promowanie idei pokoju oraz porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz programy edukacyjne. Główne działania: 
- międzynarodowy wolontariat krótkoterminowy (tzw. workcampy), 
- projekty wolontariatu długoterminowego, 
- programy edukacji globalnej, 
- warsztaty, szkolenia, pokazy filmów, widowiska narracyjno-muzyczne i inne działania kulturalne, 
- publikacje i materiały edukacyjne. 

Celami Stowarzyszenia są: rozwijanie działalności wolontariackiej mającej na celu promowanie pokoju i tolerancji, rozwijanie wzajemnego zrozumienia pomiędzy ludźmi z różnych krajów, nacji, kultur i wyznań, udzielanie moralnego i praktycznego poparcia osobom i grupom, które pracują z ludźmi upośledzonymi fizycznie i psychicznie, a także z ludźmi, którzy nie mogą odnaleźć swojego miejsca w społeczeństwie. Organizacja posiada akredytację do realizacji projektów wolontariatu Erasmus+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności.

 


stopka strony