Organizacje

Stowarzyszenie Moje Marzenia Spełniają Się

Tylmanowa,

os.Ligasy 209 A, 34-451

tel.: +48 (0) 18 307 05 39
email: mms@mms.org.pl
www: http://mms.org.pl

Stowarzyszenie realizuje projekty lokalne, ogólnopolskie i międzynarodowe, szkolenia, seminaria, konferencje, wymiany młodzieżowe. W swoje działania angażuje seniorów, dorosłych, lokalnych i ponadregionalnych decydentów oraz biznes tak, aby stworzyć przestrzeń do rozwoju. 

Stowarzyszenie korzysta z funduszy takich programów jak Erasmus +. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Polsko-Litewski Fundusz Wymian Młodzieży.


stopka strony