Organizacje

Stowarzyszenie Promocji Wolontariatu

Warszawa, Polska

Strych na Wróble ul. Chmielna 73B lok. 15, 00-801

tel.: 726 666 602
email: outgoing@workcamps.pl
www: http://www.workcamps.pl

Stowarzyszenie organizuje krótko-, średnio- długoterminowe formy wolontariatu dla młodzieży polskiej w kraju i zagranicą oraz dla obcokrajowców w Polsce, międzynarodowe obozy dla wolontariuszy z kraju i zagranicy, seminaria, konferencje i podróże studyjne; opracowuje i publikuje informacje o możliwościach i warunkach uczestnictwa młodzieży w programach realizowanych przez Stowarzyszenie. Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.


stopka strony