Organizacje

Stowarzyszenie "SEDA"

Kraków, Polska

Łużycka 45/13, 30-658

tel.: 126 488 747
email: cygus@onet.eu
www: https://seda.org.pl

Stowarzyszenie wspiera edukację nieformalną i pozaformalną wśród młodzieży i dorosłych oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez upowszechnianie nowych technologii. Swoje cele realizuje dzięki uczestnictwu w międzynarodowych projektach tworzonych w ramach programu Erasmus+, wśród których można wyróżnić projekty: „SITRA -Soft skills as a tool for creativity in rural areas” oraz „VILMA - Vanishing professions as a way of diversification and increasing professional qualifications on labour market”.

stopka strony