Organizacje

Stowarzyszenie Vege Polska

Warszawa, Polska

Wyszogrodzka 14/126, 03-337


email: kontakt@vegepolska.pl

Stowarzyszenie postawiło sobie za cel aktywną promocję zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie świadomości społecznej na temat wpływu żywienia wegetariańskiego na zdrowie, a także kształtowanie prawidłowych nawyków prozdrowotnych u dorosłych, dzieci i młodzieży.

Vege Polska brało udział w programie Erasmus+ przygotowującym organizację do procesu umiędzynarodowienia. Celem projektu było przeszkolenie pracowników oraz wolontariuszy stowarzyszenia zaangażowanych w działania na rzecz edukacji prozdrowotnej i promowania zbilansowanej diety.

stopka strony