Organizacje

Stowarzyszenie Zmiana Tematu

Warszawa, Polska

Dickensa 29/84, 02-382

tel.: (+48) 501 622 202
email: zmianatematu@gmail.com
www: https://zmianatematu.wordpress.com

Celem organizacji jest edukacja międzykulturowa, działanie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także rozwijanie zdolności i pracy w celu samorealizacji. Stowarzyszenie organizuje wyjazdy międzynarodowe, wymiany młodzieżowe i prowadzi  warsztaty. 

stopka strony