Organizacje

Towarzystwo Nasz Dom

Warszawa, Polska

Al. Zjednoczenia 34, 01-830

tel.: 01 860 916
email: sekretariat@naszdom.org.pl
www: http://towarzystwonaszdom.pl/

Towarzystwo Nasz Dom pomaga dzieciom z domów dziecka; tworzy rodzinne domy dziecka; propaguje ideę rodzin zastępczych; prowadzi szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i rodziną (w dziedzinie rodzinnej opieki zastępczej oraz w dziedzinie przekształceń placówek opiekuńczo-wychowawczych; oferta skierowana jest do pracowników Powiatowych Ośrodków Pomocy Rodzinie, placówek opiekuńczo-wychowawczych, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, organizacji pozarządowych, pracowników socjalnych i wszystkich osób lub instytucji, które zajmują się pomocą rodzinie i dziecku).stopka strony