Organizacje

UNICEF Polska

Warszawa, Polska

ul. Rolna 175 D, 02-729

tel.: (22) 568 03 00
email: unicef@unicef.pl
www: http://www.unicef.pl

Głównym celem statutowym UNICEF-u jest reprezentowanie interesów dzieci wobec władz i społeczeństwa oraz gromadzenie funduszy w krajach rozwijających się. Polski Komitet Narodowy UNICEF organizuje aukcje, koncerty, imprezy charytatywne, kampanie wysyłkowe, apelując o wpłaty na rzecz dzieci Somalii, Hondurasu, dzieci - żołnierzy; popiera wszelkie formy aktywności twórczej dziecka - organizuje konkursy plastyczne i literackie, patronuje Galerii Plastycznej Twórczości Dziecka, koncertom z udziałem młodych wykonawców. Pod patronatem UNICEF-u działają szkoły podstawowe, które wychowują swych uczniów w duchu zrozumienia i solidarności z dziećmi innych krajów i kultur oraz aktywnie działają na rzecz lokalnych społeczności.


stopka strony