Organizacje

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO)

Alicante, Hiszpania

Avenida de Europa 4, 03008

tel.: 34 965 139 100
www: https://euipo.europa.eu

Urząd należący do struktur Unii Europejskiej, rejestrujący znaki towarowe Unii Europejskiej (European Union trade marks) i wspólnotowe wzory przemysłowe (registered Community designs).


stopka strony