Organizacje

Youth for Understanding Poland

Poznań, Polska

ul. Św. Marcin 80/82, 61-809

tel.: (61) 64-65-213
email: info@yfu.org.pl
www: http://www.yfu.org.pl

Youth for Understanding jest jedną z największych światowych organizacji społecznych, która zajmuje się międzynarodową wymianą młodzieży. Celem YFU jest umożliwienie młodzieży wzięcia czynnego udziału w życiu rodzinnym, szkoły i środowiska w obcym kraju, aby z innej perspektywy móc rozwijać wrażliwość na podobieństwa i różnice kulturowe oraz pogłębiać zrozumienie dla wspólnych idei i wartości.


stopka strony