Granty -

Youth for Understanding (YFU) - wymiany międzynarodowe młodzieży


Youth for Understanding umożliwia młodzieży wzięcie czynnego udziału w życiu rodziny, szkoły i środowiska w obcym kraju poprzez spędzenie roku u rodziny goszczącej, aby z innej perspektywy móc rozwijać wrażliwość na podobieństwa i różnice kulturowe oraz pogłębiać zrozumienie dla wspólnych idei i wartości.

Youth for Understanding jest jedną z największych światowych organizacji społecznych, która zajmuje się międzynarodową wymianą młodzieży.

YFU umożliwia młodzieży wzięcie czynnego udziału w życiu rodziny, szkoły i środowiska w obcym kraju poprzez spędzenie roku u rodziny goszczącej, aby z innej perspektywy móc rozwijać wrażliwość na podobieństwa i różnice kulturowe oraz pogłębiać zrozumienie dla wspólnych idei i wartości.
Program powstał w 1951 r. Historia programu w Polsce to przełom lat 80. i 90. W 1990 r. YFU zyskał akceptację MEN.

Kraje wymiany
YFU Polska (Młodzi dla porozumienia Polska) prowadzi wymianę z następującymi krajami:
Argentyna, Paragwaj, Urugwaj (podstawowa znajomość języka hiszpańskiego lub średnio zaawansowana znajomość j. angielskiego)
Australia, Czechy, Estonia, Finlandia, Indie, Nowa Zelandia, Słowacja, USA (średnio zaawansowana znajomość j. angielskiego)
Austria (podstawowa znajomość j. niemieckiego)
Belgia (średnio zaawansowana znajomość j. angielskiego (Flandria) lub podstawowa znajomość języka francuskiego (Walonia))
Bułgaria (podstawowa znajomość j. angielskiego, j. niemieckiego lub  j. rosyjskiego)
Chile, Ekwador, Japonia, Rumunia (brak wymagań językowych)
Chiny (podstawowa znajomość j. mandaryńskiego (160 udokumentowanych godzin lekcyjnych) i średnio zaawansowana znajomość j. angielskiego)
Dania (średnio zaawansowana znajomość j. angielskiego lub zaawansowana znajomość j. niemieckiego)
Francja (podstawowa znajomość j. francuskiego)
Holandia (zaawansowana znajomość j. angielskiego)
Litwa, Łotwa, Meksyk, Tajlandia, Węgry (podstawowa znajomość j. angielskiego)
Niemcy (podstawowa znajomość j. angielskiego lub j. niemieckiego)
Serbia (średnio zaawansowana znajomość j. angielskiego oraz podstawowa znajomość języka serbskiego)
Szwajcaria (podstawowa znajomość j. niemieckiego lub podstawowa znajomość francuskiego)
Turcja (średnio zaawansowana znajomość j. angielskiego lub podstawowa znajomość j. tureckiego)
Włochy (średnio zaawansowana znajomość j. angielskiego i podstawowa znajomość języka włoskiego)

Udział w programie

Kandydat na wymianę YFU powinien spełniać następujące kryteria:
- być w wieku od 15 do 18 lat,
- posiadać średnią ocen co najmniej 4,0,
- posiadać podstawową znajomość języka obcego, umożliwiającego komunikację
w kraju wymiany,
- być odpornym na stres oraz otwartym na nowe wyzwania.

Rekrutacja

Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego.
Kolejny to rozmowa rekrutacyjna w biurze w Poznaniu.

Udział w programie jest płatny. W niektórych wypadkach istnieje możliwość uzyskania stypendium.

Wolontariat

Uczestnicy wymian po powrocie do kraju mają możliwość włączenia się w działania wolontariackie YFU, co może wiązać się również z udziałem w międzynarodowych szkoleniach i poznaniem YFU w innych krajach.

Termin aplikowania
Termin aplikowania zależy od kierunku wymiany.
Grupy na rozmowy układane są wg kolejności zgłoszeń, miejsca w grupach mogą się wyczerpać przed upływem ostatecznego terminu zgłoszeń.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.yfu.org.pl oraz na fanpage'u.

 

#kultura #kształcenie #młodzież #wymiany

stopka strony