Publikacje

Twój Eurodesk

"Twój Eurodesk" to informacyjno-promocyjny newsletter Eurodesk Polska. Informujemy w nim o działalności Eurodesku w Polsce i w Europie. 

W najnowszym numerze „Twojego Eurodesku” podsumowujemy spotkanie roczne sieci, ogłaszamy premierę eurodeskowej publikacji o międzynarodowych wymianach młodzieży oraz zapowiadamy Europejski Tydzień Młodzieży.

Jak zwykle polecamy też najciekawsze projekty, konkursy i granty, inspirujemy do działania i zachęcamy do aktywności!

Newsletter jest stałym dodatkiem do kwartalnika „Europa dla Aktywnych”. Oprócz odbiorców indywidualnych otrzymują go wszystkie organizacje należące do sieci Eurodesk Polska.


#twojeurodesk

stopka strony