Weź udział -

Opublikowane przez: Regionalne Centrum Wolontariatu

Przełamywanie barier w pracy z młodzieżą


Chcesz nauczyć się jak być skutecznym facylitatorem i jak lepiej pracować z młodzieżą? Weź udział w szkoleniu w Estonii. Nie może Cię tam zabraknąć!

O projekcie

W trakcie realizacji projektu, dzięki wykorzystaniu narzędzi edukacji nieformalnej, osoby pracujące z młodzieżą zdobędą wiedzę na temat pojęć takich jak uprzedzenia i stereotypy oraz poznają mechanizmy ich powstawania. Uczestnicy będą mieli również przestrzeń do zastanowienia się nad własnymi nieujawnionymi uprzedzeniami i barierami w pracy z różnorodnością w ich codziennej pracy.

Udział w wydarzeniu ułatwi im wdrażanie własnych projektów szkoleniowych opartych na potrzebach edukacyjnych, które zidentyfikowali w ramach swojej praktyki pracy z młodzieżą.

Kto może aplikować

Jeśli:

  • masz co najmniej 18 lat,
  • jesteś pracownikiem młodzieżowym/ liderem/ką,
  • interesujesz się facylitacją (nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie),
  • potrafisz komunikować się w języku angielskim,
  • chcesz rozwijać i wprowadzać innowacje w pracy z młodzieżą w swojej lokalnej społeczności,
  • interesujesz się międzynarodową pracą z młodzieżą i doświadczeniami innych krajów,
  • postrzegasz różnorodność i integrację jako ważne tematy i czujesz motywację, aby przybliżyć te tematy innym pracownikom młodzieżowym i młodym ludziom,
  • jesteś w pełni zaszczepiony/a przeciwko Covid-19 (taki jest odgórny wymóg partnerów, same testy nie są uznawane),

to ten projekt jest właśnie dla ciebie! 

Formalności aplikacyjne

Aby się zgłosić, wypełnij formularz pod linkiem:

https://forms.gle/rwBauCCaNY2M3PK87

Rekrutacja trwa tylko do 27.03.2022!

Dofinansowanie

Projekt jest darmowy, uczestnicy mają zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie i zwrot kosztów podróży do 275 Euro. Jedyną jednorazową i bezzwrotną opłatą jest 50 zł na cele statutowe Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach.  

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Marika Prucnal
e-mail: partnership@centrumwolontariatu.eu
tel: 413621412

Organizacja partnerska

MTU Noored Uhiskonna Heaks
Estonia, Tallinn
https://www.nyh.ee/?fbclid=IwAR0rTTKKrgYn0jNNpAlAXvU0EutvyRJ4KID
e-mail: katallina@outlook.com
stopka strony