Weź udział -

Opublikowane przez: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Biuro Programu Korpus Solidarności
logo KS

Campus Wolontariat 2022


Korpus Solidarności zaprasza młodych ludzi na Campus Wolontariat 2022. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 września.

Do udziału w Campus Wolontariat 2022 zapraszamy pełnoletnich wolontariuszy, uczestników Korpusu Solidarności, którzy wyróżniają się zaangażowaniem w działania ochotnicze, realizują stały wolontariat, są zainteresowani podnoszeniem swoich kompetencji w zakresie realizacji działań wolontariackich.

Głównym celem Campusu jest integracja, wymiana doświadczeń, wsparcie i wzmocnienie potencjału wolontariuszy oraz zachęta do wspólnej realizacji działań w ramach Programu.

W trakcie Campus Wolontariat uczestnicy wzajemnie się zintegrują, poznają wartościowe i godne naśladowania działania dla wolontariuszy, otworzą się na nowe rozwiązania, doświadczą wsparcia ze strony ekspertów – zarówno działających w ramach Korpusu Solidarności, jak również ekspertów spoza Programu, a ponadto zaplanują swoje kolejne działania w ramach wolontariatu. Program merytoryczny (warsztaty, dyskusje, spotkania) pomogą wolontariuszom w rozwijaniu aktywności wolontariackiej, wzmacnianiu kluczowych kompetencji i cennych umiejętności.

Campus Wolontariat 2022 odbędzie się w dniach 18-25 września br. w Suchedniowie (woj. świętokrzyskie). Udział w obozie jest bezpłatny, uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie dojechać do Kielc, skąd zostaną przewiezieni do Suchedniowa lub dojechać bezpośrednio na miejsce Campusu.

Rekrutacja uczestników prowadzona będzie przez Biuro Programu KS we współpracy z Partnerami Programu na terenie całego kraju.

Organizatorem Campus Wolontariat 2022 jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego instytucja zarządzająca Korpusem Solidarności - Rządowym Programem Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030 przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 137/2018 z dnia 2 października 2018.

Aby zgłosić swój udział wypełnij FORUMLARZ ZGŁOSZENIOWY. Warunki uczestnictwa wraz z Programem Campusu znajdą się na dole strony.

Wolontariusze ubiegający się o udział w Campus Wolontariat proszeni są o wypełnienie formularza online w nieprzekraczalnym terminie do 4 września 2022 r.

Do udziału w Campus Wolontariat wolontariusza kwalifikuje Organizator na podst. analizy formularzy zgłoszeniowych. Wolontariusze o zakwalifikowaniu na Campus Wolontariat zostaną poinformowani do dnia 9 września 2022 r.

Szczegółowe informacje:
https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/art/campus-wolontariat-2022.69.html

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Miłosz Ukleja
e-mail: korpussolidarnosci@niw.gov.pl
tel: 885221530

Organizacja partnerska

Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywa
Polska, Warszawa
https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/pl
e-mail: korpussolidarnosci@niw.gov.pl
Koordynator w danej organizacji
Miłosz Ukleja
e-mail: korpussolidarnosci@niw.gov.pl
tel: 885221530
stopka strony