Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Dołącz do Europejskiego Dialogu Młodzieżowego


Europejskie Forum Młodzieży zaprasza organizacje młodzieżowe do włączenia się we wspólne działania na rzecz młodych ludzi.

Cel

Tematem tegorocznego Europejskiego Dialogu Młodzieżowego jest „Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich” oraz „Europa dla młodzieży młodzież dla Europy: przestrzeń dla demokracji i partycypacji”.

Wybrane organizacje będą miały możliwość zorganizować spotkania przy okrągłym stole, w których wezmą udział unijni decydenci. Dzięki nim organizacje:
- przyczynią się do zwiększenia procesu uczestnictwa młodzieży w UE;
- nawiążą kontakty z młodymi ludźmi i przedstawicielami młodzieży;
- dowiedzą się więcej o polityce młodzieżowej UE;
- wezmą udział w konferencjach młodzieżowych UE.

Kto może aplikować

Kandydaci powinni:
- być pozarządowymi organizacjami młodzieżowymi lub sieciami działającymi na poziomie europejskim,
- angażować się w działania przez cały okres trwania projektu, tj. od lipca 2020 r. do końca grudnia 2021 r.,
- wyznaczyć swojego przedstawiciela, który będzie koordynował działania w projekcie.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Rita Jonusaite: rita.jonusaite@youthforum.org

https://database.youthforum.org/public/event-details/event/890