Weź udział -

Dołącz do Europejskiego Dialogu Młodzieżowego


Europejskie Forum Młodzieży zaprasza organizacje młodzieżowe do włączenia się we wspólne działania na rzecz młodych ludzi.

Cel

Tematem tegorocznego Europejskiego Dialogu Młodzieżowego jest „Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich” oraz „Europa dla młodzieży młodzież dla Europy: przestrzeń dla demokracji i partycypacji”.

Wybrane organizacje będą miały możliwość zorganizować spotkania przy okrągłym stole, w których wezmą udział unijni decydenci. Dzięki nim organizacje:
- przyczynią się do zwiększenia procesu uczestnictwa młodzieży w UE;
- nawiążą kontakty z młodymi ludźmi i przedstawicielami młodzieży;
- dowiedzą się więcej o polityce młodzieżowej UE;
- wezmą udział w konferencjach młodzieżowych UE.

Kto może aplikować

Kandydaci powinni:
- być pozarządowymi organizacjami młodzieżowymi lub sieciami działającymi na poziomie europejskim,
- angażować się w działania przez cały okres trwania projektu, tj. od lipca 2020 r. do końca grudnia 2021 r.,
- wyznaczyć swojego przedstawiciela, który będzie koordynował działania w projekcie.

Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Rita Jonusaite: rita.jonusaite@youthforum.org

https://database.youthforum.org/public/event-details/event/890