Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

#EUinMyRegion 2024


Do 8 stycznia trwa rekrutacja do programu #EUinMyRegion dla dziennikarzy oraz twórców treści z całej Unii Europejskiej. Uczestnicy wezmą udział w szkoleniu online oraz w dwudniowym wyjeździe do Brukseli. 

Celem programu jest przybliżenie dziennikarzom polityk UE, a w szczególności polityki spójności oraz stworzenie pola do dyskusji i nawiązania nowych kontaktów. 

Program obejmuje szkolenia online (2 godziny na dwa dni przed wyjazdem) oraz dwudniowy wyjazd do Brukseli na wiosnę 2024 r.

W trakcie wyjazdów uczestnicy wezmą udział w sesjach, dzięki którym dowiedzą się więcej o instytucjach, i strukturze UE, polityce spójności oraz o sposobach jak Unia radzi sobie z nadużyciami finansowymi. W trakcie wyjazdów odbędą się również spotkania z ekspertami krajowymi Komisji Europejskiej. 

Koszty zakwaterowania oraz podróży zostaną pokryte przez Komisję Europejską. 

Więcej informacji.

Oferta pochodzi ze strony: https://www.euinmyregion-mediatrips.eu/

stopka strony