Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Europejska Młodzież Razem - nabór na projekty


Rusza nabór na projekty Akcji 3 na poziomie centralnym. Skorzystaj z grantu i zorganizuj wymianę transgraniczną lub nieformalne szkolenie!

Cel

Celem projektów prowadzonych pod hasłem „Europejska młodzież razem” jest tworzenie sieci promujących partnerstwa regionalne. Zgłoszone projekty powinny angażować co najmniej pięć organizacji młodzieżowych z pięciu różnych kwalifikujących się krajów programu Erasmus+. Ich celem jest dzielenie się pomysłami dotyczącymi przyszłości UE, zachęcanie do szerszej partycypacji obywatelskiej i wspieranie poczucie obywatelstwa europejskiego.

Inicjatywa jest skierowana do młodzieżowych organizacji pozarządowych, organów publicznych i nieformalnych grup młodych ludzi, zwłaszcza tych aktywnych na szczeblu lokalnym.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Weź udział w sesji Q&A z organizatorami, która odbędzie się 6 lipca w godz. 14:30 do 15:30.

Kto może aplikować

Wnioski mogą być składane przez wnioskodawców będących organizacjami nienastawionymi na zysk (non-profit), działającymi w sektorze młodzieży (młodzieżowe organizacje pozarządowe), mającymi siedzibę w krajach uczestniczących w programie Erasmus+.

Dodatkowe informacje

https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/eyt_2020_short_call_notice_pl.pdf

stopka strony