Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Millennium Fellowship


Zaaplikuj o stypendium Millennium Fellowship i weź udział w semestralnym programie rozwoju przywództwa. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 kwietnia!

Celem programu jest udoskonalenie umiejętności organizowania się wśród studentów, budowania partnerstwa i wywierania wpływu na społeczność. Organizatorem programu jest United Nations Academic Impact i Millennium Campus Network.

Kto może aplikować?

  • osoby powyżej 18 roku życia;
  • studenci studiów licencjackich;
  • osoby cieszące się pozytywną opinią wśród wykładowców i społeczności akademickiej.

Stypendyści spotkają się min. 8 razy by uczyć się od siebie nawzajem i wspólnie opracować harmonogram i tematykę swoich sesji. Uczestnicy mogą także zorganizować inicjatywę na rzecz zrównoważonego rozwoju na całym kampusie i podejmować inne ciekawe inicjatywy.

Program będzie prowadzony w kampusach na całym świecie od sierpnia do listopada 2024 r., gdzie wybrano grupy składające się z 8–20+ stypendystów. 

Formularz aplikacyjny.

Więcej informacji. 

stopka strony