Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Grupy robocze przy Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego


Do 29 lutego trwa otwarty nabór do trzech grup roboczych, których celem będzie wypracowanie rozwiązań prawnych i systemowych dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Grupy robocze będą pełniły rolę doradczą dla Minister ds. Społeczeństwa Obywatelskiego, a poza wypracowywaniem rozwiązań prawnych i systemowych dotyczących rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, do ich zadań będzie należało przedstawienie opinii w kwestiach działań popularyzujących aktywność społeczną.

Planowane grupy robocze:

 1. ds. uproszczeń prawnych dla NGO;
 2. ds. aktywizmu i wolontariatu;
 3. ds. partycypacji i dialogu obywatelskiego.

Kto może zostać członkiem grupy roboczej?

 • Osoby pełnoletnie;
 • Osoby posiadające min. pięcioletnie doświadczenie w obszarze danej grupy;
 • Przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych i innych podmiotów;
 • Pracownicy administracji publicznej zajmujący się tematami partycypacji społecznej
  i współpracą z organizacjami pozarządowym;
 • Samorządowcy, w tym radni i radne jednostek pomocniczych;
 • Przedstawiciele i przedstawicielki środowiska akademickiego, badacze i badaczki III Sektora;
 • Aktywiści i aktywistki ruchów miejskich;
 • Przedstawiciele i przedstawicielki Rad Działalności Pożytku Publicznego na różnych szczeblach.

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie wymaganych dokumentów na adres: grupyrobocze_DOB@kprm.gov.pl.

Więcej informacji.

stopka strony