Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staż w Trybunale Sprawiedliwości


Staż w Trybunale Sprawiedliwości to okazja do wzbogacenia swojego doświadczenia oraz poszerzenia wiedzy na temat Unii Europejskiej.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oferuje staże w Dyrekcji ds. Badań i Dokumentacji, Służbie Prasowej i Informacyjnej, Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych lub Dyrekcji ds. Tłumaczeń Ustnych. Staż to szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz poszerzenia swojej wiedzy na temat Unii Europejskiej. 

Staż rozpoczyna się 16 września i trwa do 28 lutego. 

Kto może aplikować?

  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • osoby posiadające wyższe wykształcenie prawnicze lub politologiczne,
  • osoby zainteresowane stażem w Dyrekcji ds. Tłumaczeń Ustnych powinny posiadać dyplom tłumacza konferencyjnego, w razie potrzeby uzupełniony dyplomem ukończenia studiów podyplomowych lub doświadczenie zawodowe,
  • osoby, które komunikują się płynnie w jednym z języków urzędowych UE oraz posiadające dobrą znajomość drugiego języka urzędowego.

Wynagrodzenie

Stażyści otrzymują stypendium wynoszące 1493 EUR miesięcznie. Jeżeli miejsce zamieszkania stażysty znajduje co najmniej 200 km od Luksemburga, to dostanie on również dofinansowanie na pokrycie kosztów podróży w wysokości 150 EUR.

Informacji o naborze.

Więcej informacji.

stopka strony