Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Ewaluacja projektów wspierających przedsiębiorczość młodzieży


Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej organizuje bezpłatny kurs ewaluacji projektów wspierających przedsiębiorczości młodzieży. Jego uczestnicy wezmą udział w warsztatach i wykładach online.

Warsztaty będą się odbywały raz w tygodniu (zaczynając od 3 tygodnia listopada) w dwóch grupach po nie więcej niż 12 osób. Dla każdej z grup warsztatowych zaplanowane są cztery spotkania.

Przed warsztatem uczestnicy będą musieli zapoznać się z odpowiednim fragmentem e-learningu, a podczas warsztatów praca będzie ogniskowała się wokół konkretnych narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia ewaluacji.

Uczestnicy, którzy ukończą kurs otrzymają certyfikaty potwierdzające opanowanie wiedzy z e-learningu oraz udział w warsztatach.

Zasady

Aby wziąć udział w kursie należy:
- do 14 listopada br. do południa wypełnić krótki formularz on-line
- zadeklarować, że kandydat(ka) brał(a) udział lub zamierza w przyszłości brać udział w projektach lub działaniach wspierających przedsiębiorczość młodzieży w wieku 15-24 lat.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://www.youth impact.eu/pl

Oferta pochodzi ze strony: https://www.youth impact.eu/pl