Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Liderze, rozwijaj się!


Działasz na rzecz rozwoju środowisk lokalnych? Weź udział w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i otrzymaj długofalowe wsparcie w rozwoju liderskim!

Cel

Program trwa 12 miesięcy i skierowany jest do liderek i liderów społeczeństwa obywatelskiego, przede wszystkim tych, którzy mieli już okazję zrealizować przynajmniej jeden projekt w ramach Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Uczestnicy pracują z tutorem – osobą wspierającą indywidualny rozwój, biorą udział w cyklu czterech szkoleń i warsztatów, uczestniczą w wizytach studyjnych w wybranych organizacjach.

Dofinansowanie

Udział w programie jest bezpłatny.

Dodatkowe informacje

http://www.szkola-liderow.pl/