Weź udział -

Opublikowane przez: EUROPE DIRECT Rzeszów przy Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Młodzi dla planety


Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie ogłosiła konkurs na projekt ekologiczny, w którym mogą brać udział uczniowie z podkarpackich szkół ponadpodstawowych. Do wygrania ciekawe nagrody!

Cel

Celem konkursu jest zaangażowanie uczniów szkół ponadpodstawowych w projekty ekologiczne oraz kształtowanie ich wrażliwości na problemy związane z wdrażaniem i propagowaniem idei zrównoważonego rozwoju. Idea Konkursu wpisuje się w działania podejmowane przez Wyższą Szkołę Informatyki z Zarządzania w Rzeszowie w ramach Strategii Zrównoważonego Rozwoju na lata 2022-2024.

Zasady

Praca konkursowa polega na przygotowaniu projektu ekologicznego stanowiącego rozwiązanie jednego, wybranego problemu przyporządkowanego do poniższych kategorii: 

1. „Działania na rzecz” a) Analiza rodzinnego kosza na śmieci – co w nim jest i jak wyeliminować odpady, które do niego trafiają? b) Mikroplastik i nanoplastik – mały problem czy duże wyzwanie? – codzienne zakupy dla naszego zdrowia i dla naszej Planety c) Humus w plastikowym pudełku – co włożyć do koszyka z zakupami, żeby służyło naszemu zdrowiu i Planecie? d) Jak wyhodować zdrową marchewkę w swoim ogródku? e) Owady w naszym domu – co zabijamy i czemu szkodzimy oraz jak wdrożyć domowy plan ratowania bioróżnorodności? f) Reklamy szkodliwe dla nas i Planety – co widzimy w ciągu 1 dnia, co z tego wynika i co z tym dalej zrobić? 

2. „Edukacja do” a) Żywność produkowana przemysłowo a nasze zdrowie – jak dotrzeć do świadomości młodszego i starszego pokolenia? b) Przyczyny i skutki niszczenia środowiska – w jaki sposób uczyć o tym w szkole? c) Jak nam zagraża odzież sportowa? – półki sklepowe, metki produktów, nasze zdrowie i dobro Planety d) Suplementy diety a nasze zdrowie – jak uzasadnić zakaz ich reklamy? e) Dla zdrowia i środowiska – jak może nam pomóc Szkolny Program ProfilaktycznoWychowawczy? f) Fast Fashion i Pustynia Atakama – jak zmienić naszą świadomość i nawyki? 

3. „Własnym okiem” a) Problem własny – związany ze zrównoważonym rozwojem, nie ujęty w liście problemów zaproponowanych przez Organizatora, ale na który Uczestnik/Uczestnicy zwracają uwagę i uznają za istotny do rozwiązania.

Kto może aplikować

Uczniowie szkół ponadpodstawowych z województwa podkarpackiego.

Formalności aplikacyjne

Zadanie konkursowe dotyczy opracowania projektu ekologicznego, który powinien zostać zaprezentowany w jednej z form: opisu tekstowego, filmu (maksymalnie 20 minut), podcastu (nie więcej niż 20 minut), prezentacji multimedialnej (maksymalnie 20 slajdów) lub dowolnej formie graficznej (plansza nie większa niż 70×100 cm). Szczegółowe wytyczne dla każdej z form zawiera regulamin konkursu.

Praca powinna poruszać jeden z tematów z poniższych kategorii:

 1. „Działania na rzecz”
  • Analiza rodzinnego kosza na śmieci – co w nim jest i jak wyeliminować odpady, które do niego trafiają?
  • Mikroplastik i nanoplastik – mały problem czy duże wyzwanie? – codzienne zakupy dla naszego zdrowia i dla naszej Planety
  • Humus w plastikowym pudełku – co włożyć do koszyka z zakupami, żeby służyło naszemu zdrowiu i Planecie?
  • Jak wyhodować zdrową marchewkę w swoim ogródku?
  • Owady w naszym domu – co zabijamy i czemu szkodzimy oraz jak wdrożyć domowy plan ratowania bioróżnorodności?
  • Reklamy szkodliwe dla nas i Planety – co widzimy w ciągu 1 dnia, co z tego wynika i co z tym dalej zrobić?
 2. Drugie życie produktów = długie/drugie życie planety.
  • Żywność produkowana przemysłowo a nasze zdrowie – jak dotrzeć do świadomości młodszego i starszego pokolenia?
  • Przyczyny i skutki niszczenia środowiska – w jaki sposób uczyć o tym w szkole?
  • Jak nam zagraża odzież sportowa? – półki sklepowe, metki produktów, nasze zdrowie i dobro Planety
  • Suplementy diety a nasze zdrowie – jak uzasadnić zakaz ich reklamy?
  • Dla zdrowia i środowiska – jak może nam pomóc Szkolny Program Profilaktyczno-Wychowawczy?
  • Fast Fashion i Pustynia Atakama – jak zmienić naszą świadomość i nawyki?
 3. „Własnym okiem”
  • Problem własny – związany ze zrównoważonym rozwojem, nie ujęty w liście problemów zaproponowanych przez Organizatora, ale na który Uczestnik/Uczestnicy zwracają uwagę i uznają za istotny do rozwiązania

W konkursie można wziąć udział indywidualnie lub w grupach (maksymalnie 3 uczniów).

Zgłoszeń dokonuje:

 • nauczyciel,  jeśli w konkursie będzie startował uczeń lub zespół uczniów reprezentujący daną szkołę albo
 • uczeń, jeśli w konkursie będzie startował zespół uczniów reprezentujący różne szkoły.

Dodatkowe informacje

Ważne daty:

 • 03.2024-28.04.2024 – zgłaszanie prac konkursowych
 • 05.2024-15.05.2024 – ocena prac konkursowych
 • II połowa maja 2024 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w siedzibie Organizatora

Nagrody:

Nagroda główna: 3000 zł oraz zwolnienie 100% z czesnego w 1. semestrze studiów I stopnia na kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko prowadzonym przez WSIiZ,

Drugie miejsce: 2000 zł oraz zwolnienie 70% z czesnego w 1. semestrze studiów I stopnia na kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko prowadzonym przez WSIiZ,

Trzecie miejsce: 1000 zł oraz zwolnienie 50% z czesnego w 1. semestrze studiów I stopnia na kierunku Zrównoważony rozwój i środowisko prowadzonym przez WSIiZ.

Nagroda dla Opiekunów Laureatów: zwolnienie w wysokości 100% z czesnego na wybranym kierunku studiów podyplomowych prowadzonych przez Centrum Studiów Podyplomowych WSIiZ oraz roczna, cyfrowa prenumerata „Tygodnika Powszechnego”.

Nagroda dla Szkół Laureatów: certyfikat „Szkoła Przyjazna Planecie” oraz oferta udziału dla grupy nauczycieli w bezpłatnym szkoleniu przeprowadzonym przez Organizatora w siedzibie danej szkoły.

Regulamin: ZR_126-Regulamin-konkursu_Mlodzi-dla-Planety.pdf (wsiz.edu.pl)

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Biuro Zrównoważonego Rozwoju
e-mail: bzr@wsiz.edu.pl
tel: 17 866 11 84

Oferta pochodzi ze strony: https://wsiz.edu.pl/mlodzi-dla-planety/

stopka strony