Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Zostań Młodym Obserwatorem!


Jesteś aktualnie na studiach magisterskich i chciałbyś uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji w UE? Zostań Młodym Obserwatorem i weź udział w procesie ewaluacji programu Horyzont Europa!

W ramach Europejskiego Roku Młodzieży 2022 Komisja Europejska sukcesywnie zwiększa udział młodych europejczyków w procesy podejmowania decyzji w UE. Jeśli jesteś na studiach magisterskich, możesz zostać Młodym Obserwatorem i dołączyć do zespołu oceniającego wnioski w ramach programu "Horyzont Europa". 

Kto może aplikować?

  • Studenci studiów magisterskich z państw członkowskich UE;
  • KE szczególnie zachęca się do aplikowania studentów ze środowisk defaworyzowanych lub należących do grup marginalizowanych.

Jak aplikować?

Zainteresowani proszeni są o wysłanie zgłoszenia, w którym opiszą, dlaczego to właśnie oni powinni zostać Młodymi Obserwatorami oraz załączenie listu polecającego od swojego profesora.

Zadaniem Obserwatora podczas przebiegu programu będzie:

  • obserwacja przebiegu procesu ewaluacji;
  • uczestniczenie w seminariach, szkoleniach i panelach dotyczących programu Horyzont Europa;
  • przygotowanie krótkiego raportu opisującego doświadczenia związane z udziałem w projekcie.

Program będzie realizowany od września wrześniu 2022.

Nabór do projektu ma charakter ciągły. Aplikować można do 14 grudnia 2022.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

stopka strony