Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Nie dla cyberprzemocy


Podczas tego kursu dowiesz się więcej na temat zagrożeń wynikających z cyberprzemocy oraz poznasz sposoby rozpoznawania agresji w internecie na jej wczesnym etapie. 

Celem kursu jest szerzenie wiedzy na temat negatywnych skutków i zagrożeń płynących z cyberprzemocy. Uczestnicy razem z prowadzącymi będą wspólnie pracować nad sposobami dotarcia do młodych ludzi by wyposażyć ich w wiedzę i narzędzia potrzebne do rozpoznawania cyberprzemocy na wczesnym etapie.

Kto może wziąć udział w kursie?

  • pracownicy młodzieżowi;
  • liderzy młodzieżowi;
  • kierownicy projektów młodzieżowych;
  • trenerzy.

Udział w kursie jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia. Dla podróżujących z 

Więcej informacji.

stopka strony