Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Organizacja wolontariatu w NGO


13 marca na platformie ZOOM odbędzie się praktyczne szkolenie dla organizacji, które chciałyby rozpocząć współpracę z wolontariuszami. Poprowadzi je Agnieszka Lissowska-Lewkowicz, prezeska Centrum Wolontariatu. 

Program:

  • kroki wprowadzania wolontariatu;
  • analiza szans i zagrożeń związanych ze współpracą z wolontariuszami;
  • diagnoza potrzeb organizacji;
  • role i zadania osób w organizacji;
  • planowanie działań wolontariuszy.

Wydarzenie poprowadzi Agnieszka Lissowska-Lewkowicz – prezeska Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu. Od kilkunastu lat pracuje w organizacjach pozarządowych, zarządzając zespołami specjalistów i realizując projekty. Podejmuje działania na rzecz promocji i profesjonalizacji wolontariatu w instytucjach i organizacjach pozarządowych, wspiera firmy w realizacji wolontariatu pracowniczego, łączy stronę społeczną z biznesem, odkrywa nowe trendy w wolontariacie.

Kiedy? 13 marca 2023 r., godz. 10.00-14.00, 

Gdzie? ONLINE na platformie ZOOM (każda zapisana osoba otrzyma link do spotkania)

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny można znaleźć tutaj.

stopka strony