Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Outdoorowe Szkolenie Liderskie w Hiszpanii


Chcesz nauczyć się, jak rozwijać wśród młodzieży cechy przywódcy? Czeka ciekawy kurs w Hiszpanii!

Uczestnicy kursu dowiedzą się, jak rozwijać zachowania przywódcze w swoich społecznościach. Podczas szkolenia zostaną wykorzystane metody takie jak Outdoor Education oraz techniki edukacji nieformalnej. 

Organizacją goszczącą jest Madrid Outdoor Education, a wysyłającą – Fundacja CAT z Leszna.

Kto może aplikować

Osoby aktywne w dziedzinie edukacji i szkoleń,
Wolontariusze w dziedzinie edukacji i pracy z młodzieżą,
Facylitatorzy i trenerzy w dziedzinie edukacji formalnej i nieformalnej,
Pracownicy socjalni.

Uwaga! Wymagane jest doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi i/lub młodzieżą, a kandydaci muszą być pełnoletni (brak ograniczeń wiekowych).

Budżet

Opłata administracyjna wynosi 30 euro (130zł). Dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej istnieje możliwość częściowego zwolnienia z opłat.

Dodatkowe informacje

http://fundacja-cat.pl/news/w-1997/holp

stopka strony