Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Pokaż solidarność na Cyprze


Przez pół roku będziesz pracować na rzecz lokalnych mieszkańców i uchodźców. Tak, żeby wszystkim żyło się lepiej!

Jako wolontariusz/ka organizacji CCIF Cyprus będziesz m.in.
- pracować z uchodźcami, imigrantkami i ich dziećmi,
- organizować warsztaty dotyczące kultury i języka,
- prowadzić kampanie,
- wspierać działania organizacji w zakresie działań promocyjnych.

Kto może aplikować

Osoby w wieku 18-30 lat.

Formalności aplikacyjne

Zarejestruj się w bazie projektów EKS i skontaktuj się z organizatorami pod adresem ccif@eurodesk.eu.

Dofinansowanie

Organizatorzy pokrywają koszty podróży, wyżywienia, zakwaterowania i oferują drobne kieszonkowe.

Dodatkowe informacje

www.ccifcyprus.com