Weź udział -

Opublikowane przez: Stowarzyszenie EDUQ

Wymiana młodzieżowa w Gruzji


W projekcie młodzieżowym „Ochrona przed dyskryminacją” weźmie udział 36 młodych ludzi z Polski, Gruzji, Armenii, Grecji, Chorwacji i Turcji. Chcesz być jednym z nich? Aplikuj!
 

Dyskusja o dyskryminacji

Podczas wymiany będziecie rozmawiać o tym, jak łamać stereotypy, przezwyciężać mowę nienawiści i zwalczać dyskryminację. Zdobędziecie wiedzę i umiejętności, które pozwolą wam lepiej rozumieć kulturowo zróżnicowane grupy i społeczności.
Stworzycie również razem film promocyjny, mający na celu podniesienie świadomości na temat dyskryminacji.

 

 Link do zgłoszeń

 

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Magdalena Kotkiewicz
e-mail: magdalena.kotkiewicz@eduqlebork.pl
tel: 668508058

Organizacja partnerska

Youth Center of Georgia
Gruzja, Tbilisi
https://www.facebook.com/youthcenterofgeorgia/
e-mail: youthcenter.geo@gmail.com
stopka strony