Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Równość płci w organizacji


Komisja Europejska zaprasza przedstawicieli instytucji naukowych i badawczych na webinarium pt. Gender Equality Plans (GEPs) for Polish organisations.

Plan Równości Płci to zestaw działań, których celem jest promowanie równości płci poprzez zmiany instytucjonalne i kulturowe w organizacjach zajmujących się badaniami i innowacjami. Dla wszystkich konkursów programu Horyzont Europa z terminem przesłania aplikacji począwszy od 2022 roku, Plan Równości Płci jest obowiązkowy i stanowi kryterium kwalifikowalności projektu – dotyczy podmiotów wskazanych poniżej. 

Zgodnie z zasadami programu Horyzont Europa wszystkie podmioty publiczne, jednostki naukowe oraz szkoły wyższe z państw członkowskich UE oraz krajów stowarzyszonych muszą na etapie podpisania umowy (Grant Agreement) posiadać wdrożony Plan Równości Płci (GEP). W momencie składania wniosku o dotację instytucja jest zobligowana do złożenia oświadczenia, że posiada GEP.

Szkolenie odbędzie się w formule online 28 kwietnia, w godzinach: 10.00 – 15.15.

Udział w wydarzeniu wymaga wcześniejszej rejestracji.

Więcej informacji o Planie Równości Płci można znaleźć tutaj.

stopka strony