Opublikowane przez: Narodowa Agencja Europejskego Korpusu Solidarności
Europejski Korpus Solidarności

Rozgrzewka EKS

szkolenie wprowadzające do założeń projektów wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności


Narodowa Agencja Programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności zaprasza na szkolenie „Rozgrzewka EKS”. Celem spotkania jest wsparcie organizacji zainteresowanych udziałem w projektach wolontariatu i uzyskaniem Znaku Jakości EKS.

Szkolenie skierowane jest do organizacji, które: 

  • są uprawnione do uczestnictwa w programie (organizacje pozarządowe, instytucje publiczne),
  • nie realizowały jeszcze projektów Europejskiego Korpusu Solidarności,
  • są zainteresowane projektami jako organizacje goszczące lub wspierające wolontariuszy,
  • nie posiadają jeszcze Znaku Jakości EKS.

Uczestnicy szkolenia poznają możliwości, jakie daje EKS w zakresie projektów wolontariatu, a także dowiedzą się, jakie kroki musi podjąć organizacja, by uzyskać dofinansowanie. Dowiedzą się również, jak z sukcesem zrealizować projekt oraz jak się do niego przygotować. Ważnym elementem szkolenia będzie praca nad wstępną koncepcją projektu oraz przygotowanie do aplikowania o Znak Jakości w charakterze organizacji partnerskiej (goszczącej lub wspierającej).  

Ponadto uczestnicy dowiedzą się, jak ich organizacja może się przygotować do goszczenia i wspierania wolontariuszy EKS, czyli jak przejść przez drogę akredytacji organizacji w celu uzyskania Znaku Jakości EKS. Na szkoleniu omówimy, jak opracować koncepcję działań wolontariackich w organizacji, a także przejdziemy kroki formalne procesu przyznawania Znaku Jakości, wytłumaczymy, w jaki sposób przygotować wniosek o Znak Jakości oraz jak przygotować się do spotkania z naszym ekspertem lub ekspertką. Uczestnicy szkolenia zapoznają się również z narzędziami IT potrzebnymi do złożenia wniosku online, będą mieli także okazję do wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami, a także rozwiania wątpliwości i zadania pytań naszym ekspertom oraz pracownikom Narodowej Agencji. 

Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie, w dniach 16-18 listopada 2022 r. Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie ANKIETY ZGŁOSZENIOWEJ. Na zgłoszenia czekamy do 25 października. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Osobom zakwalifikowanym do udziału prześlemy dokładną lokalizację, w której odbędzie się szkolenie, plan szkolenia oraz wskazówki dotyczące technicznej strony spotkania. Koszty zakwaterowania, wyżywienia i materiałów szkoleniowych ponosi Narodowa Agencja. 

Do zobaczenia! :) 

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Melania Miksiewicz
e-mail: mmiksiewicz@frse.org.pl
stopka strony