Weź udział -

Opublikowane przez: Narodowa Agencja Europejskego Korpusu Solidarności
Europejski Korpus Solidarności

Rozgrzewka EKS

szkolenie wprowadzające do założeń projektów wolontariatu Europejskiego Korpusu Solidarności


Narodowa Agencja Programów Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności zaprasza na szkolenie „Rozgrzewka EKS”. Celem spotkania jest wsparcie organizacji zainteresowanych udziałem w projektach wolontariatu i uzyskaniem Znaku Jakości EKS.

Dodatkowe informacje

Szkolenie skierowane do przedstawicieli i przedstawicielek instytucji/organizacji/placówek, które są zainteresowane goszczeniem lub wspieraniem wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności, a nie realizowały nigdy wcześniej projektów wolontariatu. W szczególności zapraszamy przedstawicieli organizacji i instytucji zainteresowanych samodzielną koordynacją projektów wolontariatu i pozyskiwaniem dofinansowań na ich realizację projektów jako organizacje wiodące.

Szkolenie jest skierowane do instytucji, które nie posiadają jeszcze Znaku Jakości, a są zainteresowane złożeniem wniosku o Znak Jakości oraz wniosku o dotację. W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby, które nie mają pomysłu na zaangażowanie wolontariuszy w pracę w swojej placówce, a są zmotywowane do podjęcia działań w tym kierunku.

Uczestnicy poznają możliwości, jakie daje Program w zakresie projektów wolontariatu, a także dowiedzą się, jakie kroki musi podjąć organizacja, by uzyskać dofinansowanie. Dowiedzą się również, jak z sukcesem zrealizować projekt oraz jak się do niego przygotować. Ważnym elementem szkolenia będzie praca nad wstępną koncepcją projektu oraz przygotowanie do aplikowania o Znak Jakości w charakterze organizacji wiodącej. Szkolenie zostanie poprowadzone przez dwie doświadczone trenerki: Annę-Sophię Pappai i Agnieszkę Szczepanik.

Spotkanie odbędzie się w formie stacjonarnej w Warszawie w dniach 7 - 10 czerwca 2022 r. 

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 18 maja 2022 r.
-> REJESTRACJA

Koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników oraz koszty materiałów szkoleniowych opłaca Narodowa Agencja Europejskiego Korpusu Solidarności.

Koordynator (os. odpowiedzialna za ofertę)

Melania Miksiewicz
e-mail: mmiksiewicz@frse.org.pl
stopka strony