Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staż w EUROCONTROL


Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa i Żeglugi Powietrznej czeka na chętnych do odbycia płatnych staży w biurach tej instytucji!

Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa i Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) to ogólnoeuropejska organizacja cywilno-wojskowa, która zajmuje się wspieraniem europejskiego lotnictwa. 

Staże trwają od 3 do 12 miesięcy.

Aktualne oferty:

Kto może zostać stażystą?

  • osoby posiadające obywatelstwo jednego z państw członkowskich EUROCONTROL lub ECAC;
  • osoby posiadające status studenta, doktoranta lub absolwenta uczelni (w przypadku absolwentów staż powinien rozpocząć się w przeciągu 12 miesięcy po zakończeniu studiów);
  • osoby posługujące się w mowie i piśmie językiem angielskim i/lub francuskim;
  • osoby pełnoletnie;
  • osoby bezrobotne.

Wynagrodzenie

Stażyści otrzymają stypendium w wysokości 1350 EURO miesięcznie. Pokryte zostaną również koszty podróży oraz koszty wiz poniesione przez obywateli spoza UE.

Więcej informacji.

stopka strony