Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staż w Trybunale Sprawiedliwości UE


Staż w Trybunale Sprawiedliwości to okazja do wzbogacenia swojego doświadczenia oraz poszerzenia wiedzy na temat Unii Europejskiej. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oferuje staże w Dyrekcji ds. Badań i Dokumentacji, Służbie Prasowej i Informacyjnej, Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych lub Dyrekcji ds. Tłumaczeń Ustnych. Staż to szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz poszerzenia swojej wiedzy na temat Unii Europejskiej. 

Kto może aplikować?

  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej,
  • osoby posiadające wyższe wykształcenie prawnicze lub politologiczne,
  • osoby zainteresowane stażem w Dyrekcji ds. Tłumaczeń Ustnych powinny posiadać dyplom tłumacza konferencyjnego, w razie potrzeby uzupełniony dyplomem ukończenia studiów podyplomowych lub doświadczenie zawodowe,
  • osoby, które komunikują się płynnie w jednym z języków urzędowych UE oraz posiadające dobrą znajomość drugiego języka urzędowego.

Kiedy odbywa się staż?

Staże w izbach poselskich trwają od 16 września do 15 lutego, a w działach administracyjnych od 1 października do 28 lutego.

Długość stażu wynosi maksymalnie 5 miesięcy.

Wynagrodzenie

Stażyści otrzymują stypendium wynoszące 1468 EUR miesięcznie. Jeżeli miejsce zamieszkania stażysty znajduje co najmniej 200 km od Luksemburga, to dostanie on również dofinansowanie na pokrycie kosztów podróży w wysokości150 EUR. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

stopka strony