Weź udział -

Opublikowane przez: Eurodesk Polska

Staże w Trybunale Obrachunkowym


Spędź 5-miesięcy w Luksemburgu i stań się częścią instytucji, która przeprowadza kontrolę budżetu i wydatków Unii Europejskiej oraz pomaga w prawidłowym wykorzystywaniu funduszy UE. 

Staże trwają od 3 do 5 miesięcy. 

Kandydaci ubiegający się o staż powinni:
- posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej;
- posiadać dyplom potwierdzający ukończenie studiów licencjackich lub mieć ukończone co najmniej cztery semestry studiów na wyższej uczelni, na kierunku, który pokrywa się z obszarem działalności Trybunału;
- nie mieć za sobą innego stażu w instytucji lub organie UE;
- biegle posługiwać się jednym z języków urzędowych UE oraz znać b. dobrze inny język UE;
- przedstawić zaświadczenie o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania zadań.

Wynagrodzenie

Miesięczne wynagrodzenie wynosi 1500 EUR.

Ogłoszenie o naborze.

stopka strony